Passioneret

 

Passion (fra oldgræsk verbet πάσχω (paskho) mening at lide) er et begreb, der anvendes til en meget stærk følelse om en person eller ting.

 

Passion er en intens følelse overbevisende følelse, entusiasme eller lyst til noget.

Udtrykket er også ofte anvendt om en livlig og ivrig interesse i eller beundring for et forslag, årsag, eller aktivitet eller kærlighed - en følelse af usædvanlig begejstring, entusiasme eller tvingende følelser, en positiv affinitet eller kærlighed, mod et emne.

 

Business

 

Det er jo i sidste ende dét det handler om: Business. Forretning.

 

Om det er business generelt - altså måden der drives forretning på, om det er business specifikt - altså med fokus på en helt konkret sag eller projekt eller om det er business i ordets helt grundlæggende betydning - business - forretning - bundlinie i form af mere effektiv drift, øget indtjening på eksisterende forretningsområder eller udvikling af nye områder, så står en række skarpe hjerner klar med sparring, rådgivning og inspiration.

Partner

 

Parnerskabet, som er en forudsætning for ethvert samarbejde og konstellation vi indgår i.

 

Gennem partnerskab og den implicitte tillid og åbenhed skabes fælles fokus på målet - dermed sikres resultatet.

Copyright © All Rights Reserved